STO GODINA SMIJEHA „VIŠKOG FACENDIJERA“

 Ovo je izbor humorističkih neizmišljenih  priča iz knjige „Viški facendijer“ Joška Božanića, profesor Filozofskog fakulteta u Splitu, iz njegove kapitalne knjige koju je 2015. objavio Književni krug u Splitu. Facende, čiji izbor s autorovim komentarima nudimo u našoj Čitanci, nastajale su na otoku Visu u rasponu od stotinu godina, od kraja 19. do početka 21. stoljeća i svojevrstan su spomenik jeziku i duhu jednog otoka.

Akademik Nenad Cambi, predsjednik Književnog kruga u Splitu: „Facende objavljene u ovoj knjizi bilježene su u vremenskom rasponu od pola stoljeća. Prva facenda zabilježena je u Visu 1960, a posljednje pred nekoliko godina. Božanićeva antologija od sto i jedne facende rezultat je selekcije između nekoliko stotina facendi koje je autor magnetofonom bilježio desetljećima. Kriterij izbora bila je u prvom redu literarna vrijednost tih usmenih priča. Tako je nastala antologija viške humoristične priče visoke literarne vrijednosti koja kao cjelina otkriva duh otočkog svijeta – njegovu sklonost komičnom kao modusu doživljavanja životne svakodnevice i načina opstanka često i u teškim životnim okolnostima koje je valjalo prevladati smijehom.Četiri stotine likova, sto dvadeset i pet spomenutih viških porodica sa svojim osebujnim nadimcima, u stotinu i jednoj facendi koje je autor izabrao iz golemog fundusa usmene predaje snimane i zapisivane na otoku Visu u rasponu od pola stoljeća, okupljeno je u ovoj jedinstvenoj antologij ‘Viškog facendijera’ u svojevrsnoj naratološkoj enciklopediji kolektivne memorije otoka Visa.“

 

VISKOVIĆ GRODI OKJUCINU
MASKA LUPESKA
COVIK KOJI JE CINIL PUTE
KAKO JE BIL FRONE LOKORDA OŽIVIL
KUĆA UMARTVO
NOSE GUZICUN PUL KOLUMBIJE
JAVAL ODNIL LOPIŽU
PARVI PUT U PAJIZ ZA JUBOV OL POSTOLIH
KAKO JE ISUKARST ČUVOL VINO
BLOŽEN BIL BUCOL I SIĆIC!
VEĆ NJOJ NIMO KO MESO U RAPU MEĆAT
KOST GOSPODINOVA