Riječima se možemo igrati kao i sa stvarima. Riječi imenuju stvari, ali i ono što nioje stvar ali isto postoji. U riječima ima i dio koji nije ime nego je glzba. Postoji zvuk. Postoji melodija koja se kreće. Pokreće je govorenje. I različite riječi mogu se podudarati zvukom. Tada nastaje rima. Nekad su se viška djeca igrala rimom. Ta igra zvala se brindizonje.

Navest ćemo ovdje jedan primjer za riječ brindizonjeizrječnika Andra Rokij Fortunta Libar viskig jzika.Osobitost ovog rječnika Libar viskiga jazikajesu mnoge pričice, anegdote, uzrečice koje nam pomažu da bolje razumijemo mnoge riječi jer nam nude kontekst bez kojega ne bismo mogli iz današnjega vremena razumjeti njihov puni smisao.

Uz riječ brindizonje naveden je primjer jezične igre riječima – primjer natjecanja u izmišljanju stihova koji se međusobno povezuju smislom na način da se svaki put ostvari ista rima koja povezuje sve stihove.

Navest ćemo ovdje jedan takav primjer iz Rokijeva Libra. Natjecanje se događa između momka koji goni u jematvi tovarnu životinju s mijesima mošta iz vinograda (gonac), a jemacica je beračica grožđa. Oni su krernuli iz vinograda kući i zabavljaju se izmišljanjem stihova na zadanu rimu. Pobjednik je onaj tko kaže posljednji stih s istom rimom, a suparnik ne može, u tom trenutku izmisliti novi stih sa zadanom rimom u riječi koja već nije upotrijebljena.

Andro Roki Fortunto, Brindizonje na viški

JEMACICA I GONAC

Napomena: Lijevo je izvorni tekst na viškom govoru, a u desnom stupcu prijevod  (J. Božanića) na standardni hrvatski jezik.

Jemacica:  Evo jedan noz!

Gonac:  Ukoz!

J:  Glej ca je tempoz.

G: Propju son kurjoz.

J:  Koji srićni koz.

G:  U ovi loz.

J:   Di je gospodor interesoz.

G:  I kurcupoz.

J:  Cića tujih divjih koz.

G:  Popasli mu dvista loz.

J:   Skroz poj na skroz.

G:  Lavurol je cili moz.

J:  Za dekot ovi stomegoz.

G:  Jos ga ol tad boli hoz.

J:  A on merakuloz.

G:  Da će ol sad sodit roz.

J:  Istina ili loz?

G:  Oti mu je desenj perikuloz.

J:  Ali on je kapricijoz.

G:  Ma isto je i kurajoz.

J:  Za muniton je guloz.

G: Ma je i jestroz.

J:  Sve će mu to izist mroz.

G:  Poj ti njemu to dokoz.

J:  Reć će ti da si getoz.

G:  Mislit će da si malicijoz.

J:  Pjunut će ti u obroz.

G:  I ostat će abencijoz.

J:  Od abencijuni despetoz.

G:   Kako igravac vicijoz.

J:  Tvardokoran kako proz.

G:  Ni mu mujta ime Bjoz.

J:  Ni kovinjent ni dinjoz.

G:  Nego jujan i nervoz.

J:  A na svakoga jeloz.

G:  U jeloziji invidijoz.

J:  I ni pinki respetoz

G:  Hoće da je bravuroz.

J:  A malo rosi – on gripoz.

G: Famoz!

J:  Poj se zo nje ti omroz.

G: Isto ti je koz ne koz.

J: Kad je tako suspetoz.

G: Ali isto mi pokoz.

J: Co, ovi noz!

G: Stav ga vodi u vi voz!

J: Homo doma, oto doz!

Evo jedan nož!

Ukaži!

Gledaj što je slabašan.

Baš sam radoznao.

Koji sretan slučaj,

Na uvom ulazu u vinograd

Gdje je gospodar škrt.

I ljutit.

Zbog tuđih divljih koza.

Obrstili mu dvjesta loza.

Skroz, baš na skroz.

Radio je cijeli maj.

Za gorak ovaj napitak.

Još ga od tada bole leđa.

A on čunovat.

Da će od sada saditi raž.

Istina ili laž?

Taj mu je naum opasan.

Ali on je svadljiv.

Ali je isto i hrabar.

Za novcem je pohlepan.

Ali je i odlučan.

Sve će mu to pojeti mraz.

Idi ti njemu to dokaži.

Reći će ti da si budala.

Mislit će da si zločest.

Pljunut će ti u obraz.

I ostat će pohlepan.

Od pohlepe svadljiv.

Kao kartaš zaigran.

Tvrdoglav kao jarac.

Nije mu zaludu ilje Blaž.

Ni dobroćudan ni prijazan.

Nego ljutit i nervozan.

A svakome ljubomoran.

U ljubomori zavidan.

Bez imalo poštovanja.

Hoće da je bravurozan.

A malo kiše – on gripozan.

Čudan!

Pođi se ti zbog njega kom zamjeri.

Isto ti je kazao ne kazao.

Kad je tako sumnjičav.

Ali isto mi pokaži.

Što, ovaj nož?

Stavi ga ovdje u ovu posudu.

Hajmo kući, eto kiša!

Joško Božanić

JEZIČNE IGRE NA KOMIŠKI

NIKUR KURI

A: PARI DA KU KURI.
B. MA KU KURI?

A: KU KURI – KURI!
B. MA DA KURI KU KURI!

A: MA KURI!
B: MA KU?

A. NIKUR KU KURI.
B: MA DI KURI?

A: NINDER DI KURI.
B: MA KAKO KURI?

A: KAKO KU.
B: KAKO KU! MA KAKO KAKO KU?

A: MA MAKAKO KURI
B: A, TAKO!

A. E, MAKAKO!
B. A KU KURI DA KURI, NEKA KURI KAL KURI, DI KURI DA KURI.

A. A NEKA KURI KOMU NE SURI
B. E.

 

DOJ JOJ

A JE JOJ?
A JE JOJ.
A JE JI?
A JE, JI.
A JE JI JOJ?
A JE, JI JOJ.
A JO JOJ NE JIN.
A JO JIN.
A KAL JE, JIN I JO
JOJ?
E, JOJ.
A I NJUJ DOJ.
NE JI NA JOJ.
MA PROVOJ
JOJ?
DOJ!
OBOJ!
E

JO I TI

NI NI VI
NI NI TI
NI NI NI

NI NI VU
NI NI TU
NI NI NU

NI NI VO
NI NI TO
NI NI NO

NI NI VOKO
NI NI TOKO
NI NI NOKO

NI NI VAKO
NI NI TAKO
NI NI NAKO

A KAKO?

A OVAKO
A ONAKO
A OVOKO
A ONOKO

A ONO
A OTO
A OVO

A ONI
A OTI
A OVI

MA KI?

JO I TI!

MA KI TI JE VROG?

MA KI TI JE BOG!

TI SI MI DROG

A JE JE?

A JE JE?
A JE JE
MA JE!
MA CO MA JE?
NI JE
NE NE
MA
MA DA MA?
DA JE JE…
MA JE JE
MA JE
A JESI JE TI
JO, A JE
A JE?
A JE JE
MA UN JE JE
MA KAL JE JE
MA DI JE
JE DA JE JE
MA DA DI JE JE

 

ZOC JE?

ZOC JE
NOC JE
UC JE
PUC JE
A CA JE
A CA NI
NI CA NI
CA JE JE

 

NI CA JE

JE CA JE
CA NI NI
A CA NI?
NI CA NI
A ZOC NI CA NI?
JERBO CA NI NI
A ZOC JE CA JE
JERBO CA JE JE
A I CA NI JE
JERBO NI CA JE KAL JE CA NI