Prvi glas:

Letila je jelna tvica
jelna tvica lastovica
letila je navar mora
a more je duboko
letila je ispol sunca
a sunce je visoko
iskala je svoju kuću
jelna tvica lastovica

 

Zbor glasova:

a kuća njuj  daleko
a kuća njuj daleko.

 

Drugi glas:

Zobila je jalna tvica
a more je duboko
di je kuća, di je stroda
a sunce je visoko
jelna tvica lastovica
letila je navar mora

 

Zbor glasova:

a kuća njun daleko
a kuća njun daleko.

 

Treći glas:

Nagrubilo se je nebo
oblok corni – borzo nuć
pri dazja bi tila doma
pol kuvertu svoju duć.

 

Četvrti glas:

Kal su pale parve kapje
ismocile njun krela
gori nebo, doli more
ninder kuće ni zola.

 

Zbor glasova:

Letila je jelna tvica
jelna tvica lastovica
gori nebo, doli more
ninder kuće ni zola
ninder kuće ni zola.

 

Peti glas:

Kal je lomp prisikal nebo
vidila je u ti cas
vidila je nasrid mora
vidila je sebi spas.

 

Četvrti glas:

Vidila je nasrid mora
zamodril se jedon skuj
vidila je niko svitla
poznala je otok svuj.

 

Treći glas:

Priletila Molu Bondu
cilu Rivu i Selo
pok je dusla u Lucicu
pok sela na niku zicu
i vidila je gnjizdo.
Veselo je zacikala

 

Zbor glasova:

ciu ciu ciu ci
cici cici cici cici
cici cici cici ci.

 

Treći glas:

Vijula njun zapahala
cmij, kaduja, koromac
za obid je musicima
napunila svuj porćac.

 

Drugi glas:

Sve je bilo kako loni
gori sunce doli cvit
opeta je bila doma
a vidila cili svit.

 

Prvi glas:

Na ponistru adoćala
kako visil je kajbun
a u kajbun iza zice….

 

Zbor glasova:

A či-či a či-či
a či-či a či-či
a či-či-či a či-či

Prvi glas:

…prokantovol je verdun:
bićerin – skafetin
skafetin – bićerin
bićerin – skafetin
priskocivol je verdun
livo – desno, gori – doli
obo zicu ostril kjun

 

Zbor glasova:

A či-či a či-či
a či-či a či či
a či-či-či a či-či.

 

Lastovica:

Ej, Verdunko Verdunu
ca cinis u kajbunu
kako ti je u tu zicu
na ponistru u Lucicu

 

Verdun:

Dobro mi je, corno tvico
corno tvico Lastovico.
Kuntenat son, svega imon
i kanape i vode
list salote, jelnu smokvu
pok kanton po vas don
na ponistru u kajbun
obo zicu ostrin kjun
i ol gore gledon dicu
iz ponistre u Lucicu.

 

Zbor glasova:

A či-či a či-či
a či- či a či-či
a či-či-či a či-či.

 

Lastovica:

Je ti fali malo neba
oblok, bardo, dajina
je ti tisno u tu kojbu
je te zujodu krela?

 

 Verdun:

Ludo tvico lastovico,
priko mora ca letis
ca tu mucis svoje tilo
boje bi ti doma bilo
list salote i vode
i skafetin uvik pun
nojlipje je u Lucicu
na ponistru u kajbun

 

Zbor glasova:

A či-či a či-či
a či-či a či-či
a či-či-či a či-či.

 

Verdun:

A ti leti kal si luda
ma u nebo stoji grum
pok će tebe grum ubit
u more ćes potenit
i ribima bit ćes brum.

 

Lastovica:

Jalno tvico verduniću
ca stojis u kajbuniću
u tu pinku tisneg mista
a o svitu ne znos nista.

Veće vridi modru nebo
i dajine kul letin
nego uvik puni stumak
jos puniji skafetin.

 

Verdun:

Na nebo je meni prozno
na oblok ne mogu stat
pok za suncon putovat.

I meni bi sarce puklo
pol bi bidan u kortiv
a u kortiv jelna daska
a na dasku jelna maska
jila bi me za obid.

A jo kanton po vas don
ol gredice do gredice
kjujen zarna, kjujen smokvu
i na skuru obo brokvu
visi kajbun, visin jo
gori jastreb, doli maska
gori nebo doli daska

 

Zbor glasova:

A či-či a či-či
a či-či a či-či
a či-či-či a či-či.

 

Prvi glas:

Cilu lito tuste muhe
lastovica ćapovala
i nosila u Lucicu
za nahronit svoju dicu
svoju dicu, svoje tviće
ca njun restu u gnjizdo
a tvići su somo zjali
i cekoli svuj rucak
lastovicu stroh je bilo
da njun koji tvić ne pade
da ga ne ćapo mocak.

 

Drugi glas:

Carceju su jelno jutro
ol gitare pukle zice
i ni mogal vej svirat
Lastovica dici rekla:
Vajo nami putovat.

 

Lastovica:

A sal zbogon verduniću
jo ti zelin dobru sriću
da se suncu veselis
da iz kojbe obletis.

 

Verdun:

Ludo tvico lastovico,
priko mora ca letis
ca tu mucis svoje tilo
boje bi ti doma bilo
list salote i vode
i skafetin uvik pun
nojlipje je u Lucicu
na ponistru u kajbun.

 

Zbor glasova:

A či-či a či-či
a či-či a či-či
a či-či-či a či či

 

Lastovica:

Utekli su gudeji
umukli su carceji
u maglu se povil Hum
iz neba je udril grum
sal je vrime, sal je cas
priko mora iskat spas.

 

Verdun:

A ti leti kal si luda
ma u nebo stoji grum
pok će tebe grum ubit
u more ćes potenit
i ribima bit ćes brum.

 

Zbor glasova:

A či-či a či-či
a či-či a či-či
a či-či-či a či-či
a či-či a či-či
a či-či a či-či
a či-či-či a či-či.

 

Mocak:

Mijaaaaaaaau

 

Muški glas:                                              

Mac, krepala!
Mac!