1. Morko Parlatonov bil bi ujutro rano išal pul poja. Žena je volila do kasna spat i ni njuj bilo drogo da je probudi. Kako se je on budil rano, ona je tila da njoj on ujutro ide na bekariju kupit mesa za iskuhot obid jerbo da ona dokasna spi.
  1. I on bi bil njoj kupil mesa i donil doma, ali njoj je smetalo da on otvoro vrota ol kuće da je ne probudi. A vonka, do vrot, bila je u zidu ol kuće, vako malo visje, jelna ponara, jelna rapa je bila, i ona se domislila da bi bilo nojboje da on njoj tu meso stavi u tu rapu pok da ga ona vazme kal se probudi. I tako bi on ujutro rano bil donil mesa iz butige i mećol njoj u rapu, a onda bi isal pul poja i po vas don bi lavurol u poje, a vecer dohodil doma. A žena je bila kuntenta da njun se ni potriba dvizot rano za poć u spizu, da more spat dokle je nju voja.
  1. Ma Morko Parlatonov razbolil se je i, ni puno pasalo, umar. A žena mu žalosna gre u sprovod i plače, gre i plače i nariče za svojin dobrin mužon:- A, Morko moj, a veleti si mi dobra ucinil, tako vridnega covika ni bilo, a dobri moj Morko, a ko će mi sal meso u rapu mećat?

 

Kazivač: Stipe Marinković Vergo (zaselak Serenjok 1914. – 1990.)

već – više.

u rapu mećat – stavljati u rupu.

obid – ručak (1).

bekarija – mesarnica (1).

vonka – vani (2).

ponara – udubljenje u zidu za odlaganje stvari (2).

vazest – uzeti (2).

butiga – prodavaonica (2).

po vas don bi lavurol – pocijeli dan bi radio (2).

kuntenat – zadovoljan (2).

dvizot se – dizati se (2).

poć u spizu – poći u kupovinu hrane (2).

ni puno pasalo – nije puno prošlo (3).

veleti – mnogo, puno (3).

sal – sad (3).

Erotska asocijacija izazvana ženinim naricanjem za umrlim mužem tema je ove facende. Prizor sprovoda u kojemu se sudionici pogrebne povorke smiju izazvan je različitim razumijevanjem poruke. Žena koja nariče za umrlim mužem žali za gubitkom  dobara koja je uživala od svoga muža čije vrline izriče svojim naricanjem u pogrebnoj ceremoniji gdje je takvo javno deklariranje žaljenja za gubitkom osobe očekivano kao dio rituala. Međutim ženino naricanje u kojemu ona među nabrojenim vrlinama svog umrlog supruga navodi i gubitak običaja njena muža da joj ujutro donosi meso iz mesarnice i stavlja ga na dogovoreno mjesto, u rupi iznad vrata, izaziva smijeh publike u pogrebnoj povorci. Naricanje o stavljanju „mesa u rapu“ doživljava se u figurativnom značenju spolnog akta i tada nastaje smijeh. Ide sprovod u kojem se pogrebna povorka smije dok žena nesvijesna figurativnog značenja svojih riječi nariče za svojim suprugom. Smijeh ne može zaustaviti niti društvena pogrebna konvencija. Društveni kontekst pogrebne ceremonije potencira komični efekt izazvan erotskom asocijacijom  oproštajne poruke od pokojnika.