Viški cokavski govori

ČITANKA

ZA DJECU I MLADE OTOKA VISA

Već dugo vremena želim ponuditi djeci i mladima mogućnost da uče svoj zavičajni jezik služeći se tehnikom dnašnjeg vremena a to je na prvome mjestu informatička tehnika. Zbog toga ova moja čitanka neće biti od papira već elektronska tako da će biti dostupna svima bilo kada i bilo gdje.

Napokon krajem 2019. pojavljuje se ova Čitanka namijenjena djeci i mladima otoka Visa jer će biti izabrani tekstovi u njoj pretežno na viškim govorima. Ti će tekstovi omogućiti učenje jezika koji se stoljećim govorio na otoku Visu, a koji u današnje vrijeme nestaje, zaboravlja se, umire. Suvremeni život sa svojim modernim komunikcijskim sredstvima doprinosi potiskivanju starih dijlekata, zaboravljanju starih riječi. Ali isto tako upravo ta moderna tehnologija, informatička, može biti vrlo korisna za čuvanje tog starog jezika. To je razlog zašto smo se opredjijelili za virtualnu  ne papirnatu čitanku.

Ova moj čitanka neće biti dovršena. On će se mijenjti, dopunjvati, ona će biti interktivna tako da će svi koji je budu čitali moći sudjelovati u njenom dopunjvanju svojim prilozima, prijedlozima, pitnjima, savjetima, u poslu spašavanja od zaborava starih riječi, priča, uspomena, pamćenja otoka Visa.